Úvod

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

Soukromá bezpečností firma RA + spol. s.r.o. si Vám dovoluje předložit nabídku na zabezpečení ostrahy Vašeho objektu formou výkonu strážní služby svými pracovníky s cílem zajištění bezproblémového chodu provozu, zamezení narušování vnitřního  pořádku, a tím zabránit páchání trestné činnosti, kterou by  docházelo k poškození či ničení  Vašeho majetku. Dále zabezpečení proti požárům, haváriím elektroinstalace, vodoinstalace, poruchám rozvodu plynu apod.

Firma RA + spol. s.r.o. působí v oblasti poskytování bezpečnostních služeb v mladoboleslavském regionu od roku 1994. Její vedení pracuje v tomto oboru od roku 1991 v řídících funkcích a od roku 1994 je samostatnou firmou. V roce 1997 se sloučila ještě s jednou firmou podnikající ve stejném oboru, takže v současné době zaujímá v okrese Mladá Boleslav přední místo co do velikosti (našich 80 stálých zaměstnanců zajišťuje ostrahu 25ti jednotlivých objektů) i co do maximální operativnosti.

Od roku 2006 se firma RA + spol., s.r.o. stala rovněž firmou poskytující tzv. náhradní plnění povinného podílu zaměstnanců se sníženou pracovní schopností. Pro případ, že nemůžete, nebo nechcete zaměstnávat osoby OZZ nebo OZP, můžete si tuto povinnost nahradit odebíráním služeb od nás !!!

Naší snahou je snižování bezpečnostních rizik našich zákazníků na nejnižší možnou míru a tím zvýšení jejich zisku na maximum. Proto směřujeme všechny investice do nových technologií a postupů s cílem neustálého zlepšování kvality poskytovaných služeb. 

Progresivnost firmy spočívá ve využívání nejnovějších poznatků v oblasti výzbroje a výstroje, v používání speciálně vycvičených služebních psů, a v neposlední řadě v pečlivém výběru nových pracovníků a jejich pravidelném školení v sebeobraně či ve znalosti právních norem. Základním předpokladem je nejen jejich slušné a korektní vystupování, příjemný vzhled, odpovídající znalost obchodního a trestního práva, ale i diskrétnost a schopnost adekvátního zásahu v mezích zákona.

Všechny nové zaměstnance prověřujeme nejprve na objektech, kde jsou pod dohledem starších a zkušených kolegů, a teprve potom je zařazujeme na samostatná pracoviště. Naši zaměstnanci jsou plně zainteresováni na hospodářských výsledcích firmy, a tak je od nich vyžadováno plné nasazení. Tento systém nám umožňuje zaměstnávat pouze pracovníky vysokých morálních a profesionálních kvalit.

U všech našich pracovníků je prověřena trestní i společenská bezúhonnost, což zabezpečuje výkon bezpečnostních služeb i ozbrojenými pracovníky. Firma RA + spol. s.r.o. má k držení a nošení střelných zbraní u konkrétních pracovníků zákonné oprávnění a povolení.

U každého nového objektu se v prvních měsících zúčastňuje ostrahy osobně někdo z managementu firmy a to z důvodů získaní co nejpodrobnějších zkušeností k sestavení konkrétních „ Směrnic pro výkon ostrahy“ ve Vašem areálu. Tyto jsou potom nedílnou součástí smlouvy.

Firma RA + spol. s.r.o. je tedy schopna garantovat svým zákazníkům provádění ostrahy a ochrany objektů fyzicky zdatnými a odborně vyškolenými pracovníky v plném produktivním věku, kteří skýtají záruky kvalifikovaného plnění úkolů dle požadavků zákazníka a v rámci intencí českého právního řádu.
www.esfcr.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Copyright © 2008 - 2013 RA + spol., s.r.o. | Created by ZITO


 


OP LZZ projekt: