Úvod

1. OSTRAHA OBJEKTŮ

Objekty standardní

V provádění fyzické ostrahy má firma RA + spol. s.r.o. značné zkušenosti, získané mnohaletým působením v rozličných objektech a při různých bezpečnostních akcích, a proto je schopna ji provádět na vysoce profesionální úrovni. Bezpečnostní služby a úkony zpravidla provádíme v nepřetržitém provozu, neboť při výkonu takto rozvržené služby nedochází k vytváření tzv. hluchých míst, kterých by mohlo být využito ke spáchání protiprávní činnosti ve střeženém objektu. Všichni pracovníci jsou plně profesionální  a  loajální jak vůči firmě, tak vůči zákazníkovi. To je zavazuje k plnému nasazení ve výkonu služby.

Pro výkon ostrahy v objektech, kde je to nutné, používáme služebních psů cvičených speciálně pro tyto účely v našem vlastním výcvikovém středisku. Všichni tito psi splňují všechny předpokládané požadavky připravovaného zákona o bezpečnostních službách co do ovladatelnosti, ale i dostatečné razance  případného útoku. Jsou cvičeni s využitím nejnovějších poznatků a to nejen firemním kynologem, ale i za pomoci profesionálních figurantů a pomocníků přímo na daném objektu.

Můžeme tedy zaručit výkon služby pracovníky zkušenými, řádně proškolenými v sebeobraně a v právním řádu tak, aby byli schopni kvalifikovaně zasáhnout v případě nutnosti. V případě nasazení psa garantujeme použití psa služebního či pracovního plemene, prověřeného a v pravidelných  intervalech přezkušovaného naším firemním kynologem.

Objekty zvláštní důležitosti

V těchto případech je režim střežení totožný se standardními objekty s tím rozdílem, že můžeme nabídnout  zákazníkovi použití speciální výzbroje /obranná brokovnice Winchester DEFENDER 1300,obranný prostředek MANURHINN PUNCH  MR-35 tzv. osobní zásahové dělo a použití tzv. koridorových psů.

Prodejny, hotely, banky

Pro ostrahu takovýchto objektů vybíráme pečlivě pracovníky tak, aby splňovali všechny požadavky zákazníka. Předpokladem je nejen slušné a korektní vystupování, příjemný vzhled, znalost obchodního a trestního práva, ale i diskrétnost a schopnost adekvátního zásahu v mezích zákona.

Výkon této služby provádějí pracovníci firmy RA + spol., s.r.o. v pracovním, společenském, či vycházkovém stejnokroji.

______________________________________________________________________________

2. DOPROVOD A OCHRANA OSOB

Na žádost zákazníka jsme schopni zajistit celodenní  ochranu osob jedním či více strážci vyškolenými v sebeobraně  a vyzbrojenými osobní zbraní.

Zajišťujeme doprovody osob  přepravujících finanční hotovosti a jiné ceniny, doprovody  k soudním nebo jiným úředním jednáním či v jakémkoli jiném  případě ohrožení osoby.

Pro udržování kontaktu s takovouto osobou, používáme radiového spojení na vlastní frekvenci. Vysílač je přitom zabudován do kalkulačky, psacího pera či zapalovače. Je zde zaručeno neustálé spojení i v případě, že vizuální kontakt je z jakéhokoli důvodu znemožněn.

______________________________________________________________________________

3. PŘEVOZY FINANČNÍCH HOTOVOSTÍ A JINÝCH CENIN

Civilní bezpečnostní firma RA + spol., s.r.o. je schopna  a připravena poskytovat kromě strážní služby i další  bezpečnostní služby, jako např. ozbrojenou přepravu cenin a finančních hotovostí. Využíváme zde dlouhodobé zkušenosti, získané v provádění této činnosti.

Tyto bezpečnostní úkony provádíme dvojím způsobem:

Doprovod osoby ceniny převážející.

V tomto případě osoba, pověřená převozem cenin, či finanční hotovosti přistoupí do vozidla firmy RA + spol., s.r.o., obsazeného dvěma ozbrojenými pracovníky. Ti zajistí ochranu této osoby do místa určení a zpět.

Převoz svěřených cenin.

Zde dochází k převzetí cenin, či finanční hotovosti pracovníky firmy RA + spol., s.r.o. a převezení na místo určení.

Převozy cenin provádíme vždy minimálně dvěma ozbrojenými pracovníky naší firmy, v nutných případech posílenými služebním psem. Auta používáme služební s označením (v tom  případě jsou pracovníci v uniformách), nebo soukromá bez  označení (v případě nutnosti utajení, i pracovníci jsou  v civilním oblečení). V případě použití služebního vozidla máme k dispozici dodávkové auto zn. FIAT SCUDO.

Vozidlo vyhovuje požadavkům pojišťovny. Jako nadstandardní vybavení má napevno zabudovanou bezpečnostní schránku, pro uložení dvou bezpečnostních kufrů, střeženou v zadním odděleném prostoru specielně vycvičeným služebním psem plemene německý ovčák, dobrman nebo rotweiler.

Tyto akce provádějí výhradně majitelé firmy osobně. Vyzbrojeni jsou střelnou zbraní, v případě převozu větší částky ještě obrannou brokovnicí Winchester  mod. 1300 Defender, neprůstřelnými vestami a helmami.

______________________________________________________________________________

4.  ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ

Firma RA + spol., s.r.o. se zabývá i zprostředkováním zabudování  technického zabezpečení Vašeho objektu elektronickým poplašným  zařízením , zejména průmyslovou televizí a dalšími  signalizačními prostředky, které informují zásahovou mobilní  skupinu o násilném narušení Vašich objektů. Ta ihned po obdržení poplašného signálu vyjíždí ke střeženému objektu  k provedení základních a neodkladných úkonů, s cílem zjištění  a zajištění pachatelů a zabránění dalšího poškozování nebo  zcizování Vašeho majetku. Na tomto úseku své činnosti úzce spolupracujeme se specializovanou mladoboleslavskou  firmou, o jejichž vysokých kvalitách, svědčí mimo jiné téměř 1000 monitorovaných objektů.

Mimořádné situace

          V případě vzniku mimořádné situace / napadení objektu, požár, výbuch plynu atd. / vyjíždí na objekt naše mobilní zásahová skupina ve formě pohotovostního vozidla s ozbrojenou posádkou tvořenou dvěma strážnými a služebním psem, která vytrvá v objektu do příchodu a vyřešení situace Vašimi zodpovědnými pracovníky. Všechny objekty máme vzájemně propojené mobilním spojením a tak výjezd je téměř okamžitý.

______________________________________________________________________________

5.  DALŠÍ SLUŽBY

Naše společnost neposkytuje v současné době jen hlídací a bezpečnostní služby, ale v důsledku stále rostoucí konkurence zařadila do portfolia svých produktů a služeb též:
   Personální služby /s povolením MPSV/
   Úklidové a čistící služby
   Dopravní služby
   Služby tzv. Facility managementu /řízení podpůrných procesů/

Tzn., že jsme schopni a připraveni zabezpečit Vám prakticky všechny služby, které u nás poptáte, kromě Vaší primární činnosti.
www.esfcr.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Copyright © 2008 - 2011 RA + spol., s.r.o. | Created by ZITO


 


OP LZZ projekt: