Úvod

1. MAXIMÁLNÍ GARANCE

Za výkon strážní služby v objektu každého zákazníka přebíráme plnou zodpovědnost. Jsme jedni z mála firem, kde chod  organizují přímo její majitelé. Jako jediní Vám tedy můžeme nabídnout plnou zainteresovanost na Vaší spokojenosti. U nás budete vždy jednat přímo s majitelem firmy, ne s jakýmsi „regionálním ředitelem, oblastním vedoucím“, či jak ostatní firmy tuto funkci nazývají. Nepotřebujeme žádné další mezičlánky, žádné THZ.

Všechny nové zaměstnance prověřujeme nejprve na objektech, kde jsou pod dohledem starších a zkušených kolegů, a teprve potom je zařazujeme na samostatná pracoviště. Naši zaměstnanci jsou plně zainteresováni na hospodářských výsledcích firmy, a tak je od nich vyžadováno plné nasazení. Tento systém nám umožňuje zaměstnávat pouze pracovníky vysokých morálních a profesionálních kvalit.

U všech našich pracovníků je prověřena trestní i společenská bezúhonnost , což zabezpečuje výkon bezpečnostních služeb i ozbrojenými pracovníky. Firma RA + spol., s.r.o. má k držení a nošení střelných zbraní u konkrétních pracovníků zákonné oprávnění a povolení.

U každého nového objektu se v prvních měsících zúčastňuje ostrahy osobně některý z majitelů firmy a to z důvodů získaní co nejpodrobnějších zkušeností  k sestavení konkrétních „ Směrnic pro výkon ostrahy“ ve Vašem areálu. Tyto jsou potom nedílnou součástí smlouvy.

Firma RA + spol., s.r.o. je tedy schopna  garantovat svým zákazníkům provádění ostrahy a ochrany objektů  fyzicky zdatnými a odborně vyškolenými pracovníky  v plném produktivním věku, kteří skýtají záruky kvalifikovaného plnění úkolů dle požadavků zákazníka a v rámci intencí českého právního řádu.

______________________________________________________________________________

2. KONTROLNÍ ČINNOST

Ve firmě RA + spol., s.r.o. je zaveden trojí systém pravidelných kontrol výkonu služby.

A. Fyzická kontrola:

Minimálně 1 x za 14 dnů je provedena samostatná kontrola  některým z majitelů firmy. Dále kdykoli na Vaši žádost je provedena kontrola za přítomnosti Vašeho zástupce.  Tento systém samostatných kontrol je spojen i s tzv. aktivizací psů na daném objektu, kterou provádí náš firemní kynolog a při níž se zjišťuje jaká je úroveň výcviku našich služebních psů. Aktivizace psů znamená, že dojde k fingovanému narušení objektu  figurantem a jeho následnému zadržení psem. Tím se vyloučí návyk na prostředí a udržují se smysly psa v pohotovosti.

B. Elektronická kontrola:

Na většině střežených objektů máme instalovaný elektronický systém kontroly obchůzkové činnosti firmy AVARIS s.r.o. Ten spočívá v povinnosti strážného označit elektronický čip na každém z kontrolních stanovišť. Na počítačovém programu se pak vyhodnotí počet a čas obchůzek, příchod  na a odchod ze stanoviště, začátek a ukončení směny atd.

C. Kontrola externí firmou:

V zájmu naší společnosti je stálé zlepšování kvality výkonu služeb. Proto jsme zavedli třetí stupeň kontroly, který je nezávislý na vůli zaměstnanců i vedení firmy. Ten spočívá ve smluvním využití služeb třetí osoby (soukromé firmy), která je zařazena přímo ve výkonu ostrahy s ostatními našimi pracovníky u našich zákazníků.

______________________________________________________________________________

3. POJIŠTĚNÍ

Na veškerou činnost prováděnou našimi zaměstnanci je firma RA + spol., s.r.o. pojištěna u renomovaného pojišťovacího partnera a to v tomto rozsahu:

Škody z nedbalosti způsobené v souvislosti s výkonem bezpečnostních služeb: pojištěno do výše
10.000.000 Kč

Škody na věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti. Pojištěno do výše 1.500.000,- Kč. Odpovědnost za přepravu převzatých peněz a cenin pro případ loupežného přepadení: do výše 200.000,- Kč s možností operativního navýšení v případě potřeby.

______________________________________________________________________________

4. ZKUŠEBNÍ DOBA

Dovolujeme si Vám zároveň nabídnout zkušební dobu, v níž obě smluvní strany zjistí, zda spolupráce přináší očekávaný efekt.
www.esfcr.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Copyright © 2008 - 2011 RA + spol., s.r.o. | Created by ZITO


 


OP LZZ projekt: