Úvod

GRANTOVÝ PROJEKTNázev projektu: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance společnosti RA+spol., s.r.o.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01454

CÍLE PROJEKTU
Projekt si dává za hlavní cíl zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy RA+spol., s.r.o. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí všech zaměstnanců. Specifickými cíli projektu jsou rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců, rozvoj podnikového systému RLZ firmy s využitím inovativních přístupů a posílení udržitelnosti pracovních míst.

CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovou skupinu tvoří top manažeři, administrativní pracovníci a bezpečnostní pracovníci/strážní. Jelikož je projekt nadregionální, tak bude projektový management a interní evaluace probíhat v sídle společnosti v Mladé Boleslavi a na dvou dalších pobočkách (Chrastava a Turnov) budou spolupracující kontaktní osoby.

PRŮBĚH PROJEKTU
Za realizaci projektu je odpovědný realizační tým skládající se z projektového manažera, specialisty vzdělávání a projektového asistenta. Realizací aktivit, které se řídí vzdělávacím plánem, chceme dosáhnout uvedených projektových cílů. Hodnocení kvality a efektivity vzdělávacích aktivit bude zajišťováno prostřednictvím interních evaluací.

VÝSLEDKY PROJEKTU
Výstupem projektu jsou 3 vzdělávací programy na míru, z nichž 2 jsou zaměřené na obecné vzdělávání a jeden je jazykovým kurzem. Prvním kurzem zaměřeným na obecné vzdělávání je Školení pro THP a vedení, který je orientovaný na rozvoj komunikačních dovedností, týmovou spolupráci, asertivitu. Druhým kurzem zaměřeným na obecné vzdělávání je Školení pro bezpečnostní pracovníky a strážné, který je orientovaný na rozvoj odborných znalostí potřebných pro výkon práce této části cílové skupiny. Díky jazykovému kurzu si vybraná skupina účastníků zlepší německý jazyk.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

NÁKLADY PROJEKTU V Kč: 1.750.348 Kč bez DPH

POPIS PROJEKTU
Projekt je nadregionální, spadá do dvou krajů (Středočeský a Liberecký kraj). Vzdělávací plán projektu a výběr cílové skupiny vychází z výsledků hodnotících rozhovorů a je plně v souladu s prioritami managementu firmy v oblasti RLZ. Pomocí moderních a efektivních metod bude projekt vzdělávat své zaměstnance v komunikačních, jazykových a jiných měkkých dovednostech a také odborné znalosti potřebné pro výkon práce bezpečnostního pracovníka/strážného.

PARTNEŘI
Společnost RA+spol., s.r.o. nemá v projektu partnera.

Datum zahájení: 15. 12. 2010
Datum ukončení: 14. 12. 2012


PRŮBEH REALIZACE

1. projekt zahájen 15.12. 2010

2. duben 2011 - oslovení 15 firem s dotazem na zájem o účast ve výběrovém řízení

3. květen 2011 - oslovení 3 vybraných firem na konkrétní nabídku

4. červenec 2011 - 7. 7. ukončení výběrového řízení, vybrána firma TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

14.12.2012 byl ukončen projekt „Vzdělávací kurzy pro zaměstnance společnosti RA + spol.,s.r.o.“

Projekt byl zahájen 15.12.2010 a jeho hlavním cílem bylo pomocí moderních a efektivních metod zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy RA+spol., s.r.o.


V červenci 2011 byla na základě výběrového řízení vybrána společnost TEMPO TRAINING a CONSULTING a.s. jako dodavatel vzdělávacích služeb a již v září téhož roku proběhl první kurz. Harmonogram jednotlivých kurzů pak byl zakončen v listopadu 2012 poslední hodinou němčiny.


Cílovou skupinou byli top manažeři, administrativní pracovníci a bezpečnostní pracovníci/strážní.


Výstupem projektu byly 3 vzdělávací programy na míru, z nichž 2 byly zaměřené na obecné vzdělávání a jeden na jazykové znalosti. Jejich efektivnost byla hodnocena formou interní evaluace.


Prvním kurzem zaměřeným na obecné vzdělávání bylo Školení pro THP a 7 členů vedení firmy si v něm rozvinulo komunikační dovedností, týmovou spolupráci a asertivitu.


Druhým kurzem zaměřeným na obecné vzdělávání bylo Školení pro bezpečnostní pracovníky a strážné. Zde si 68 pracovníků firmy zdokonalilo odborné znalosti, potřebné pro výkon své práce. Zároveň si všichni zvýšili odbornou kvalifikaci závěrečnou zkouškou před tříčlennou komisí.


V jazykovém kurzu si pak vybraná skupina účastníků zdokonalila znalost německého jazyka.


 
www.esfcr.cz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Copyright © 2008 - 2011 RA + spol., s.r.o. | Created by ZITO


 


OP LZZ projekt: